Tepelná čerpadla

S volbou nového vytápěcího systému rozhodujete o tom jak vysoké nebo nízké budou v příštích desetiletích vaše náklady na vytápění. Mimoto má vaše rozhodnutí i pozitivní nebo negativní vliv na životní prostředí.

Nároky na vytápění se v předchozích letech výrazně změnily. Díky rostoucím cenám a zvyšujícímu se uvědomnění ochrany životního prostředí je dnes v popředí stále více hospodárnost vytápění bez ztráty komfortu při zachování okolního prostředí.
 
A přesně to vám nabízejí tepelná čerpadla Alpha-InnoTec!
Při vytápění tepelným čerpadlem šetří slunce 75% a více požadované energie pro vytápění a ohřev vody.
 
Sluneční energie je k dispozici přímo za vašimi dveřmi ve vzduchuzemi a spodní vodě.
Toto teplo okolního prostředí je blízko nás neomezeně k dispozici. Pro každého z nás!
 

Proč tepelná čerpadla?

Země potřebuje naši pomoc!!
 
Největším ohrožením světa je změna klimatu. Každý z nás však může přispět k tomu, aby mohly naše děti a vnuci žít v nedotčeném životním prostředí. Technika je k tomu již připravena. Jen ji musíme použít!
 

Poloviční náklady na vytápění, velký užitek pro životní prostředí!

Se soustavou tepelného čerpadla pro vytápění se rozhodnete pro maximálně nízké náklady na topnou energii a provoz i pro velmi nepatrnou emisi škodlivin. Přímo na mistě je tato emise dokonce nulová. S ohledem na životní prostředí je tedy tepelné čerpadlo první volbou. Moderní tepelná čerpadla vytápějí velmi efektivně, připravují teplou užitkovou vodu, větrají a chladí. Nabídnou Vám i Vaší rodině optimální komfort pro bydlení při dobře kalkulovatelných nákladech na vytápění.

Topný olej a plyn se stále zdražují!

Celosvětově rostoucí spotřeba energie a a obchod na burze s energií vyhánějí ceny za zemní plyn, uhlí, topný olej a elektrický proud do výšky. Tepelná čerpadla však na štěstí postihuje zvyšování cen elektrického proudu jen v nepatrné míře, protože čerpadla vytápějí s velkým množstvím bezplatné sluneční energie z okolního prostředí. S tepelným čerpadlem budete proto zcela nezávislí na topném oleji a na plynu.

Přehled nabízených tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla země/voda